Πεταλούδα (Carassius carassius)

Η πεταλούδα είναι ένα ψάρι του γλυκού νερού με ευρύτατη εξάπλωση τόσο στην Ασία όσο και στην Ευρώπη. Στην ευρωπαϊκή Ήπειρο απουσιάζει μόνον από την Ελβετία.
Είναι ψάρι στενά συγγενικό με το γριβάδι από το οποίο διαφέρει στο σχήμα της ράχης, όπου η πεταλούδα σχηματίζει μια χαρακτηριστική «καμπούρα» και στην απουσία σάρκινων προεκταμάτων (μουστάκια), γύρω από το στόμα.
Το μήκος της κυμαίνεται μεταξύ 15-25 εκατοστών και σπάνια μπορεί να φθάσει τα 40 εκατοστά περίπου και βάρος τα 2-3 κιλά.
Η τροφή της πεταλούδας αποτελείται κυρίως από φυτά, αλλά τρέφεται και με ζωικούς οργανισμούς του βυθού όπως μικρά καρκινοειδή και διάφορα είδη σκωλήκων.
Η πεταλούδα ωριμάζει γεννητικά, ως επί το πλείστον, στο 3"-4" έτος της ηλικίας της. Τα θηλυκά άτομα πάντως ωριμάζουν με ταχύτερο ρυθμό και είναι έτοιμα πριν από τα αρσενικά.
Η περίοδος αναπαραγωγής είναι Μάιος - Ιούνιος και απαιτείται θερμοκρασία νερών τουλάχιστον 14οC. Ως ιδανικότερη όμως θερμοκρασία νερών για την αναπαραγωγή θεωρούνται οι 19-20οC.
Το θηλυκό γεννάει, αναλόγως της ηλικίας και του βάρος του, από 150.000 έως 300.000 μικροσκοπικά αυγά, μεγέθους 1-1,5 χιλιοστών και χρώματος ανοιχτού πορτοκαλί. Η εναπόθεση των αυγών γίνεται σε τρεις διαδοχικές φάσεις. Τα αυγά προσκολλώνται σε υδρόβια φυτά και η επώαση τους διαρκεί 3-7 ημέρες, ανάλογα με την θερμοκρασία του νερού.
Η πεταλούδα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό ψάρι, με ελάχιστες απαιτήσεις από το περιβάλλον όπου ζει. Σχηματίζει βιώσιμα υβρίδια με τον κυπρίνο