Γριβάδι (Cyprinus carpio)

Ο κυπρίνος ή γριβάδι (ή και σαζάνι, επιστ. ονομασία Cyprinus carpio - Κυπρίνος ο κάρπιος) είναι ψάρι του γλυκού νερού με λιπαρή σάρκα. Carpio: ένα ψάρι που είναι παρόμοιο με έναν κυπρίνο, στα λατινικά είναι αρσενικός, επομένως στα ελληνικά (κάρπιος), ο όρος προσαρμοσμένος στην ελληνική είναι κάρπιος. Ανήκει στην οικογένεια των κυπρινιδών, μια μεγάλη ομάδα ψαριών με καταγωγή από την Ασία και την Ευρώπη. Συχνά με τη λέξη κυπρίνος αναφέρονται αδιάκριτα τα ψάρια της οικογένειας. Στην καθομιλουμένη όμως, η λέξη χρησιμοποιείται συνήθως αποκλειστικά για διάφορα είδη μεγαλύτερων κυπρινιδών όπως Cyprinus carpio, Καράσσιος ο καράσσιος (Carassius Carassius), Κτενοφαρυγγόδων η ιδέλλα[4][5] (Ctenopharyngodon idella), Υποφθαλμιχθύς ο αλεστής[6] (Hypophthalmichthys molitrix) και Υποφθαλμιχθύς ο ευγενής (Hypophthalmichthys nobilis), ενώ οι λέξεις γριβάδι ή σαζάνι αναφέρονται κυρίως στο πρώτο και ειδικότερα στον ευρωπαϊκό κυπρίνο (Cyprinus carpio carpio- Κυπρίνος ο κάρπιος ο κάρπιος).