Εταιρεία

Η TERRAMARESF είναι μια νέα αναπτυσσόμενη εταιρία με σκοπό τη διαλογή και εξαγωγή νωπών αλιευμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα προϊόντα μας είναι αλιευμένα στη θάλασσα της Μεσογείου και πιο συγκεκριμένα στο Αιγαίο Ελλάδα(FAO 37), η TERRAMARESF φροντίζει να αποστέλνονται στο χώρο σας το συντομότερο δυνατό.

Εταιρεία

Έχοντας ήδη παρουσία σε χώρες όπως Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γαλλία κτλ… είμαστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις.

Οι συνεργασίες μας με μεγάλες αλυσίδες super market πιστοποιούν την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία μας.