Зарганови (Belone belone)

Зарганът е морска, стадна риба със силно източено и издължено тяло, наподобяващо змия, и сребриста окраска. Среща се в устията на реки и в дълбоките води на Атлантическия океан, Средиземно море, Карибско море, Балтийско море както и в Черно море. 
Научно име: Belonidae
По-висша класификация: Зарганоподобни
Ранг: Семейство