Езерен рак (Astacus leptodactylus)

Езерният рак е сладководен вид с широко разпространение в Европа. Известен е в България под няколко имена: дългопръст, тънкопръст или дългонос рак. 

Научно име: Astacus leptodactylus

По-висша класификацияAstacus

Ранг: Вид