Сребрист пагел (Pagellus acarne)

Сребрист пагел е вид бодлоперка от семейство Sparidae. Видът не е застрашен от изчезване. 

Научно име: Pagellus acarne

Ранг: Вид