Сардина (Sardina pilchardus)

Сардина или сардела е вид селдова морска риба. Достига дължина до 26 cm. Разпространена е в Атлантическия океан и Средиземно море, в малки количества и в Черно море. Храни се с планктон.Среща се в Тихия океан, където достига до 25 cm дължина.

Научно име: Sardina pilchardus

По-висша класификацияSardina

Ранг: Вид