Шаран (Cyprinus carpio)

Шаранът е типичен представител на костните риби. Той спада към семейството на каракудата, скобар, червеноперка. Шаранът е сладководна риба, която достига до 120 cm на дължина и до 35 kg на тегло.

Научно име: Cyprinus carpio

Продължителност на живота: 20 години (в дивата природа, популация в Канада)

Маса: 2 – 14 kg

Дължина: 40 – 80 cm (възрастни)