Сафриди (Trachurus trachurus)

Сафридите са род хищни соленоводни пасажни риби от семейство сафридови. Съществуват над 15 вида, които са разпространени в Атлантическия океан, Тихия океан, Индийския океан и в прилежащите им морета. 
Научно име: Trachurus
По-висша класификация: Сафридови
Ранг: Род