Риба меч (Xiphias gladius)

Рибата меч е хищна риба от разред Бодлоперки. Горната челюст е силно източена, мечовидна, около една трета от дължината на тялото. Разпространена е в Атлантическия, Тихия и Индийския океан, както и в Средиземно море. В Черно море се среща рядко.