Мерджан (Pagellus erythrinus)

Мерджанът е вид бодлоперка от семейство Sparidae. Видът не е застрашен от изчезване. 
Научно име: Pagellus erythrinus
По-висша класификация: Пагели
Ранг: Вид