Червено фагри (Pagrus pagrus)

Червената морска каракуда е вид бодлоперка от семейство Sparidae. Видът не е застрашен от изчезване. 
Научно име: Pagrus pagrus
Ранг: Вид